ELEKTRO PRIZMA

Energija mijenja naš svijet

Energija mijenja naš svijet

Vizitka Kontakt

Energija mijenja naš svijet


Vanjska rasvjeta

GP 2

Krivulja osvjetljenja

Katalog

Lampa Utičnica Ø A (mm) B (mm) H (mm) H1 (mm) M (kg)
1x20 / 1x23 / 1x27 W ECO.FL. E27 505 - 330 2000-3500 3,5
1x70 W SOD. // M.H. E27 505 - 330 2000-3500 4,9

Tijelo: Aluminij, elektrostatičko tijelo
Staklo/difuzer: UV stabilizirani akrilni difuzer, proziran, opal ili kristal (opciono)
Električne komponente: Magnetna prigušnica (metalna i natrijumska)
Zaštitna klasa: IP 54
Ostale specifikacije:
  • Pogodna za upotrebu sa compatnim fluorosentnim lampama za uštedu energije
  • Aluminijski nosivi dijelovi
  • Maksimalna otpornost na prašinu, vodu i vlagu
Područje primjene: Parkovi, šetališta, stanice, porodišni i komercijalni kompleksi, dekorativna vanjska rasvjeta